I kapittel 2 opplever vi et møte mellom Morgan Kanes sjef, William Shane, og en representant for regjeringen vedrørende Morgan Kane selv og den avsluttede jakten på "The Wild Bunch".

Det er positivt og innsiktsfullt når William Shane uttrykker forståelse for folkemeningens stillingstagen for de utstøtte i samfunnet, i dette tilfelle forbrytere. Videre er det i tillegg høyst forståelig at han nekter å personlig avskjedige Morgan Kane men i stedet vil levere sin egen avskjedssøknad.

Men når Shane fortsetter med å si at "det ville være uverdig hvis han ble forfremmet, ...og grotesk hvis han ble tildelt en pensjon..." så er dette en total feilvurdering. Er det noe Morgan Kane hadde fortjent, skulle hatt krav på, så er det nettopp en pensjon, og gjerne en forfremmelse, som belønning for sin lange, trofaste OG livsfarlige innsats for myndighetene.

Hva slags fremtid er det William Shane egentlig forestiller seg for Morgan Kane? At han skal fortsette i sitt yrke og uvegerlig ende opp med å bli skutt og drept?


 

p-olstad@online.no

 

>> Poet's Morgan Kane site <<