Ingen informasjon overhodet bekrefter at George Curry var pervers, lemlestet kvinner, slik Hallbing fremstiller ham.

Faktuelle opplysninger omkring hans død slår også fast at han ikke endte opp som lommebøker slik Hallbing skriver.


Det kan synes som om Hallbing, med vilje eller ikke, til en viss grad forvekslet George 'Flat Nose' Curry med 'Big Nose' George Parrot.
Sistnevnte skal visstnok også ha blitt omtalt som George Curry.

Men heller ikke George Parrot gjorde seg skyldig i lemlestelse av kvinner!

Men han ble flådd av en lege i forbindelse med dissekering etter å ha blitt lynsjet (drept).
Beskrivelse av denne legens uhyggelige behandling av den dødes legeme finner man i Wikipedias artikkel om George Parrot.

Detaljer i den forbindelse vedrørende Parrot's nipples kan ha gitt Hallbing idéen til hans fiktive behandling av Wild Bunch-medlemmet George Curry.


Jeg har alltid holdt detaljer i Hallbings 'tobakkspung'-beskrivelser som spekulative.

Etter å ha fått slått fast at det er intet historisk belegg overhodet for Hallbings beskrivelse av George Curry er dette noe av det jeg tar mest avstand fra i Hallbings forfatterskap.


 

p-olstad@online.no

 

>> Poet's Morgan Kane site <<