Bøkene i den første halvparten av den ordinære serien beskriver for det meste isolerte hendelser som kan leses uavhenging av hverandre. Men også i denne delen av serien finner man sentrale bøker i Kane-sagaen som samlet utgjør deler av det vi kan kalle en episk fremstilling av Morgan Kanes liv.


Kanes forhold til to kvinner i boken 'Uten nåde', Allison McKay og Linda Swift, gjør følgende bøker til en episk trilogi:

Uten nåde (nr. 1)
Hevn (nr. 11)
Ingen tårer for Morgan Kane (nr. 14)


Blant påfølgende bøker utgjør disse en episk trilogi:

Tilbake til kampen (nr. 16)
Rio Grande (nr. 17)
Bøddelen fra Guerrero (nr. 21)


Følgende bøker utgjør dernest en episk kvadrologi:

Duell i Tombstone (nr. 23)
Apache (nr. 30)
Hevnenes Engler (nr. 35)
Gribbene i Sierra Madre (nr. 36)


Inn i andre halvpart av serien kommer trilogier m.m. mer tett innpå hverandre.

Boken '«Killer» Kane' omhandeler de autentiske Dalton-brødren, og Jesse Rawlins deltar i den boken. På hver sin måte er de to neste bøker i listen under fortsettelser av '«Killer» Kane'. Samlet utgjør bøkene på sin måte en trilogi:

«Killer» Kane (nr. 41)
$10 000,00 for Jesse Rawlins (nr. 42)
Oklahoma terror (nr. 49)


De følgende bøker utgjør en El Gringo-trilogi med handling lagt både til fortid og 'nu-tid':

El Gringo (nr. 38)
El Gringos hevn (nr. 39)
Djevelens utvalgte (nr. 52)


Historien (tilbakeblikket) om El Gringo fortsetter i følgende trilogi:

For en neve pesos (nr. 43)
El Gringo vender tilbake (nr. 44)
To desperados (nr. 45)

En øvrig El Gringo-bok; bok nr. 58 'En colt til Señora', beskriver en mer isolert hendelse.


Reina de Boucher-trilogien:

Hevneren fra Tombstone (nr. 56)
Portrett av en revolvermann (nr. 59)
Satans Horn (nr. 60)

Den samtidige bok nr. 57 'Duell i San Antonio' er mer isolert.


Etter de sistnevnte bøker får vi «Wild Bunch»-, Alaska-, Cuba- og «Wild Bunch»/Syd-Amerika-bøkene, med 'Legenden om Morgan Kane' som overgang mellom Alaska- og Cuba-bøkene, hvor hver bolk bør leses samlet.


Samt eposet (pentalogien) som utgjøres av:

Jornada de Diablo (nr. 77)
Blodsporet til Santa Fe (nr. 70)
Comanche (nr. 71)
Den siste Cheyenne (nr. 72)
Der ørnene dør (nr. 73)


Bok-numrene henviser til den første ordinære serie (se hovedlisten for de nyeste boknumre).


 

p-olstad@online.no

 

>> Poet's Morgan Kane site <<