Advarsel! Kommentaren under røper en del av handlingen mot slutten av boken.

Denne boken omhandler den autentiske Tom Horn. Den vesentligste delen av handlingen i boken vedrørende Tom Horn er lagt en 7-8 år tilbake i tid og fant sted historisk på et tidspunkt da the Wild Bunch var oppløst.

Morgan Kanes dramatiske inntrenging på Mogollon Ranch og det påfølgende voldelige oppgjøret er Morgan Kanes fullt forståelige angrep på de kriminelle bakmennene i boken.

Men det er også Kjell Hallbings eget angrep på sosietet, som han fremstiller som ubetinget bedervet, og hans angrep på fin-kultur som om den utelukkende er å assosiere med sosietet.

Begge konklusjoner er unyanserte og selvfølgelig gale. Dette er igjen et eksempel på at han bruker Morgan Kane og Kane-bøkene som talerør for egne oppfatninger.

På den måten gjør forfatteren Reina de Boucher passivt medskyldig i forbrytelsene som har funnet sted, og det er medvirkende til Kanes bitre brudd med henne.

Dette etterlater en besk bismak.

(I bok nr. 64 TIGEREN ER LØS forsøker forfatteren å "rette opp inntrykket" litt vis-a-vis Reina de Boucher med et kort møte mellom henne og Kane som vi kun får vite om gjennom Kanes tanker. Etter dette bryter Kane med henne for alltid.)

 

p-olstad@online.no

 

>> Poet's Morgan Kane site <<