Kanes holdninger til- og behandling av kvinner finner jeg å ikke være kritikkverdig. Han kan i enkelte mellom-menneskelige situasjoner ikke være så sympatisk som man kunne ønske men det er noe helt annet.

Derimot er Kjell Hallbings beskrivelser av kvinner enkelte ganger nedsettende, både hva han beskriver og hvordan. Eksempler på dette er bl.a. siste side i boken 'Kanes kvinner' og novellen 'Døden venter utenfor Reno'.

Og når slike beskrivelser rammer autentiske kvinner, hvor både omtalen er krenkende og innholdet ikke overensstemmende med faktiske forhold, så blir det meget kritikkverdig (f.eks. bok nr. 63 og bok nr. 64). Også Hallbings beskrivelser av mannlige autentiske personer er noen ganger svært injurierende. Disse forhold er spesielt kritikkverdige fordi han må ha visst at hans lesere i allminnelighet lett kan ha trodd at hans beskrivelser av disse kvinner og menn var autentisk.

Hallbing ga ofte uttrykk for at han ikke bløffet leserne og at han la bøkenes handling tett opp mot faktiske hendelser, spesielt i siste halvpart av serien. Og dette er da også tilfelle hva gjelder 'Der ørnene dør'.

Men han må dog ha visst at disse påstander ikke kunne etterprøves av hans samtidige lesere, da kilder om det virkelige ville vesten den gang ikke var tilgjengelig for folk flest, og at folk flest ville tro at hans beskrivelser av personer og hendelser lå langt mer opp til virkeligheten enn de i svært mange tilfeller gjør.

Dette er gjenstand for kritiske bemerkninger jeg anfører vedrørende bøker i nettopp siste halvpart av serien (60-64, 76).


 

p-olstad@online.no

 

>> Poet's Morgan Kane site <<