Advarsel! Kommentaren under røper avslutningen på bok nr. 81 BANDIDOS YANQUI og en del av handlingen i bok nr. 82 DEN SISTE JAKTEN.

I forordet til 'Den siste jakten' skriver forfatteren bl.a. at 'Bandidos Yanqui' ikke var ment å skulle bli den siste boken i Morgan Kane-serien, og at mange lesere hadde oppgitt at de syntes det var mangel på tråder mellom Kane-serien og Diablito-serien.

'Bandidos Yanqui' foregår kort etter århundreskiftet, dvs. vesentlig tidligere enn det antatte tidspunket for Butch Cassidys og Sundance Kids død, og avslutter med en setning som klart antyder at Morgan Kane drar tilbake til USA. Men iflg. 'Den siste jakten' må Kane ha oppholdt seg i Sør-Amerika gjennom det meste av 1900-tallets første tiår. Dog tilsier begynnelsen på 'Den siste jakten' samtidig at det ikke er SÅ lenge siden handlingen i 'Bandidos Yanqui' fant sted. Det virker derfor på meg som om forfatteren på en så smidig måte som mulig skyver handlingen frem i tid og dermed fyller igjen gapene av det vi kan kalle 'ubrukte' år uten å presisere nærmere.

Dette i seg selv er etter min mening helt greit og skaper ingen svakhet i progresjonen både fordi det tross alt dreier seg om en oppdiktet person og fordi serien totalt sett ikke er å betrakte som et historisk epos. (Dette i motsetning til enkeltstående verk som f.eks. 'Der ørnene dør' som nettopp kan kalles dette.) Forfatteren bør tillates å stå såpass fritt i sin handlingsutvikling bøkene i mellom at små uregelmessigheter og gap i kronologien ikke tillegges noen avgjørende vekt.

Men nettopp av denne grunn, og også av andre grunner, fungerte overgangen mellom 'Bandidos Yanqui' og 'Flammen og rosen' helt perfekt uten 'Den siste jakten' etter min mening. Kane forsvinner på dramatisk vis i 'Bandidos Yanqui' og dukker opp, ingenstedsfra, i 'Flammen og rosen'. Dette er perfekt og bidrar til leserens innlevelse og fantasi. Etter min mening er det ikke nødvendigvis slik at absolutt alt tenkelig må redegjøres for. Tvert i mot kan noe enkelte ganger med fordel også overlates til leserens nevnte innlevelse og fantasi.

 

p-olstad@online.no

 

>> Poet's Morgan Kane site <<