Advarsel! Beskrivelsene under røper en god del av handlingen i Morgan Kane-bøkene om the Wild Bunch, spesielt bok nr. 62 TIGEREN FRA MONTANA.

I forordet til bok nr. 61 kan forfatteren oppfattes som om han opprinnelig hadde tenkt å skrive flere bøker om the Wild Bunch enn det ble til at han gjorde, og at han hadde planlagt å la handlingen i disse bøkene foregå over langt flere år. I tillegg kan han ha planlagt å ta med hendelser som vi i de eksisterende bøker kun får vite om i retrospekt.

På omslaget til 1. utgaven av bok nr. 61 står det:
Knus «Den ville gjengen»! Aldri hadde lovens håndhevere i vesten fått en tøffere jobb – og i spissen for dem sto US Marshal Morgan Kane og Pinkerton-agenten Jesse Rawlins… (Info mottatt fra Jostein Hansen).
Jesse Rawlins deltar dog ikke i denne boken, men først i den neste og de påfølgende bøker om the Wild Bunch.

At forfatteren i stedet endte opp med å bare skrive fire bøker om jakten på the Wild Bunch i USA og lot handlingen i disse kun strekke seg over et par år forklarer hvorfor både handlingen, og tidsrommet den foregår i, virker komprimert og at hendelser vi får vite om i retrospekt ikke kan ha funnet sted.

Bok nr. 61 dekker bl.a. hendelser som historisk strakk seg over tidsrommet 1894-1899. I bok nr. 62 refereres det til det berømte autentiske fotografiet av fem av bandens medlemmer som ble tatt i 1900, og det refereres til et utbytte i uferdige sedler fra et ran som historisk fant sted ved Wagner, Montana i 1901. I bøkene nr. 63 og nr. 64 er banden i realiteten oppløst og Morgan Kane jakter på enkeltmedlemmer som har rømt fra fengsel. I disse to bøker får vi i retrospekt vite om en gullskatt banden har gravd ned.

Men når vi leser «Wild Bunch»-bøkene sammenhengende finner vi at det ikke er tid og plass til noen av de nevnte hendelser, tagning av fotografi, nedgraving av skatt, eller Wagner-ranet, hverken i løpet av bok nr. 61, mellom bok nr. 61 og bok nr. 62, i løpet av bok nr. 62, eller etter bok nr. 62.

Bok nr. 62 TIGEREN FRA MONTANA starter med et tog-ran som oppgis å være Tipton-ranet. Hallbing har i denne boken holdt seg til kilder som oppgir at utbyttet fra dette ranet var magert. Straks etter ranet (slik det blir beskrevet av Hallbing) skiller bandemedlemmene lag. Og de treffes ikke igjen! I boken blir de øvrige bandemedlemmer drept eller arrestert uten at de har hatt mulighet til å treffe Butch Cassidy og Sundance Kid igjen i mellomtiden.

I bok nr. 64 TIGEREN ER LØS oppgis det at den nedgravde gullskatten består av utbyttet fra U.P. no. 3 (Tipton-ranet) og et bankran. I denne boken velger Hallbing i stedet å holde seg til kilder som oppgir at utbyttet fra Tipton-ranet var på $55 000,00. I tillegg gir han en alternativ versjon av hva som skjedde etter dette ranet, vis-a-vis bok nr. 62.

Én ekstra bok, plassert mellom bok nr. 61 og bok nr. 62 ville ha løst problemet hva handlingsrekkefølgen angår. Denne boken kunne ha startet med Tipton-ranet, og dette ranet kunne da ha gitt gullskatten i utbytte. Videre ville banden da ha kunnet grave ned skatten før de red videre til Fort Worth hvor de så ville fått tatt det berømte bildet.
TIGEREN FRA MONTANA ville da ha kunnet starte med Wagner-ranet.
Historisk kunne bøkene f.o.m. tilleggsboken vært plassert etter Alaska- og Cuba-bøkene.

En tilleggsbok til, plassert mellom bok nr. 60 og bok nr. 61, og som kunne ha dekket noe av handlingen i bok nr. 61, ville også ha løst problemet hva tidsepoken angår. Historisk kunne i så fall alle bøker etter denne tilleggsboken (dvs. f.o.m. MORGAN KANE OG «THE WILD BUNCH» som dekker Wilcox-ranet i 1899) vært plassert etter Alaska- og Cuba-bøkene.

(Hadde forfatteren valgt å vente med "Wild Bunch"-bøkene til etter Alaska-bøkene (1896-1898) og Cuba-bøkene (1898) kunne han ha anvendt årene f.o.m. 1899 (Wilcox-ranet) t.o.m. 1904 (Kid Currys død) til disse bøkene og dermed ungått å måtte foreta et sprang i tid frem til SATANS KANE/BANDIDOS YANQUI og nok et sprang frem til DEN SISTE JAKTEN, se beskrivelser og ytterligere kommentarer til disse tre bøkene.)

HISTORISK

I tillegg til flere utbytte-rike bankran gjennomførte the Wild Bunch tre store togran.

Wilcox, Wyoming juni 1899 (ca. $50 000,00 (eller mellom $30 000,00 og $60 000,00) i gull og cash).

Tipton, Wyoming august 1900 (iflg. datidens offisielle kilder var utbytte herfra på $50,40 (konduktørens lommebok?) mens andre kilder hevder at myndigheter fortiet utbyttets størrelse. Anslag varierer fra mer enn $30 000,00 til mellom $50 000,00 og $100 000,00).

wyohistory.org oppgir: The Saratoga Sun noted the following month, however, that it was unlikely so small an amount had been stolen, and that railroad officials were most likely using the claim to cover up the inconvenient truth of how vulnerable train shipments were to robbery. (Info mottatt fra Jostein Hansen.)

Wagner, Montana juli 1901 ($40 000,00 eller $65 000,00 iflg. forskjellige kilder). Men utbytte fra dette ranet var uferdige (usignerte) sedler, som bandens medlemmer selv forfalsket underskrifter på.

Etter Wagner-ranet ble de fleste medlemmer etter hvert drept eller arrestert.
Butch Cassidy og Sundance Kid flyktet, sammen med Sundance's kjæreste Etta Place, til Syd-Amerika.
Noen kilder oppgir at Cassidy og Sundance ikke deltok i Wagner-ranet, men at de sammen med Etta Place dro til New York allerede vinteren 1901, for derfra å dra videre til Syd-Amerika.

Det har i meget lang tid versert rykter om Butch Cassidys skjulte gull-skatt. Om denne finnes er det mest sannsynlig at den består av utbytte fra Tipton-ranet august 1900, samt muligens utbytte fra et bankran i Winnemucca Nevada, september 1900 ($32 000.00 i gull). Evt. utbytte fra både Wilcox, Tipton og flere bankran. Banden ville da hatt god tid til å begrave skatten på et hemmelig sted, for så å ri til Fort Worth hvor de fikk tatt det berømte bildet desember 1900. Deretter dro de videre til Fanny Porters 'dating etablissement', som historisk lå i San Antonio, og feiret jul til nærmere februar. Inkludert Butch Cassidys legendariske sykkeloppvisning i gaten utenfor, raindrops or no raindrops.

En kilde oppgir at Butch Cassidy, Sundance Kid og Etta Place hadde med seg $30 000,00 da de ankom New York. Så en god del av bandens samlede utbytte fikk de åpenbart med seg. Butch Cassidy skal ha oppgitt at de regnet beløpet for å være nok til å både tilbringe en fin tid i New York og til å få seg en god start i Syd-Amerika. Og de brukte da også en del av formuen på å leve flott i New York en periode, det kjente bildet av Sundance Kid og Etta Place ble tatt på denne tiden (februar 1901), før de dro videre med båt til Argentina.

Om Butch Cassidy, Sundance Kid og Etta Place sine liv etter at de ankom Syd-Amerika kan en lese mye på nettet av fakta, teorier, spekulasjoner. Det er mulig jeg vil komme tilbake til deres videre historie på denne siden ved en senere anledning.

 

p-olstad@online.no

 

>> Poet's Morgan Kane site <<